Thanh toán trước sự kiện để nhận ưu đãi 10%

Đăng ký ngay để nhận ưu đãi

  Thanh toán trước sự kiện để nhận ưu đãi giảm giá 10%.

  Số tài khoản: 45688456

  Chủ TK: Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM

  Ngân hàng: Sacombank

  Nội dung chuyển khoản: (Tên - Số điện thoại đăng ký)

  Tổng tiền cần thanh toán

  0 VND

  Các đơn vị tài trợ

  • Cong ty TNHH San xuat va Thuong mai Tan Quang Minh e1701750176985
  • unit
  • vietnam waste solutions
  • Cong ty TNHH San xuat Thuong mai MEBIPHA e1701750233915
  • Cong ty TNHH Hoang Lam e1701749555264
  • Cong ty Co phan Dau nhot va Hoa chat Mien Nam e1701750107783
  • Cong ty Co phan Thuc pham Binh Tay e1701750152757