Giới thiệu về Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM (HUBA)

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) được thành lập năm 1989, là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, đại diện cho các doanh nghiệp đa thành phần kinh tế và đa ngành nghề đang hoạt động trên địa bàn thành phố, là “cầu nối” đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên HUBA trong các quan hệ kinh tế – xã hội với các tổ chức trong và ngoài nước, là đầu mối làm cầu nối trong mối quan hệ giữa các Hội viên với các cơ quan Đảng, Chính quyền, các cơ quan hữu quan, nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong khuôn khổ Pháp luật quy định.
Hiện nay toàn hệ thống HUBA có 73 tổ chức Hội thành viên tập thể (trong đó gồm 70 Hội – Câu lạc bộ doanh nghiệp thành viên chính thức và 3 Hội viên liên kết) với hơn 16.000 doanh nghiệp hội viên. Với phương châm hoạt động “Vì quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp – Vì lợi ích của quốc gia – Vì uy tín đối với quốc tế – Vì xã hội và cộng đồng” khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết – Đổi mới – Hợp tác – Phát triển” Hiệp hội ngày càng được sự quan tâm, tín nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp.

Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM nhiệm kỳ 2022 – 2027

ban chấp hành huba nhiệm kỳ 7

Lịch sử hình thành và phát triển

history book 1
1975
Thành lập Ban Liên lạc Công thương TP. HCM
1989
Được đổi tên thành Hội Công Kỹ Nghệ Gia TP. HCM (QĐ số 129/ QĐ-UB ngày 24/03/1989)
1993
Được đổi tên thành Hiệp hội Công Kỹ Nghệ Gia TP. HCM (QĐ số 756/ QĐ-UB ngày 14/05/1993)
1994
Được đổi tên thành Hiệp hội Công Thương TP. HCM ( QĐ số 1324/ QĐ-UB ngày 05/05/1994)
2004
Được đổi tên thành Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM (QĐ số 2596/ QĐ-UB ngày 07/06/2004)

Sứ mệnh

1

Cung cấp các dịch vụ, tư vấn chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp

2

Đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp hội viên

3

Đối thoại, phản biện chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh

Các hoạt động chính

Các hoạt động chính của HUBA
Mask group 1 e1701763636682
Mask group e1701763676418

Doanh nghiệp đồng hành

  • Cong ty TNHH San xuat va Thuong mai Tan Quang Minh e1701750176985
  • unit e1716800931468
  • vietnam waste solutions e1716800970772
  • Cong ty TNHH San xuat Thuong mai MEBIPHA e1701750233915
  • Cong ty TNHH Hoang Lam e1701749555264
  • Cong ty Co phan Dau nhot va Hoa chat Mien Nam e1701750107783
  • Cong ty Co phan Thuc pham Binh Tay e1701750152757