Thư ngỏ

Trong xu hướng phát triển và hội nhập, cùng với điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường, các doanh nghiệp không thể hoạt động đơn lẻ mà phải tìm kiếm đối tác, những người bạn đồng hành, những cơ hội hợp tác hấp dẫn cũng như những thông tin thị trường luôn được cập nhật một cách nhanh chóng và đầy đủ đã trở thành nhu cầu thiết yếu của mọi doanh nghiệp… Trên cơ sở đó, vai trò Hiệp hội đã được Đảng và Nhà nước khẳng định: Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM là cơ quan “cầu nối” đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên trong các quan hệ kinh tế – xã hội với các tổ chức trong và ngoài nước, là đầu mối làm cầu nối trong mối quan hệ giữa các Hội viên với các cơ quan Đảng, Chính quyền, các cơ quan hữu quan, nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong khuôn khổ Pháp luật quy định.

Với sự liên kết rộng rãi, tác động mạnh mẽ trong nhiều mối quan hệ cùng những hoạt động thiết thực, Hiệp hội đã góp phần không nhỏ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Vì vậy, để tăng cường sự hỗ trợ của Hiệp Hội đến tất cả các doanh nghiệp, cũng như tăng sự liên kết mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp, là yếu tố hết sức cần thiết trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng. Trên tinh thần đó Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM rất mong Quý doanh nghiệp cùng gia nhập Hiệp hội, sự hợp tác nhiệt tình và đông đảo của các Hội, Câu lạc bộ, doanh nghiệp sẽ làm tăng thêm chất lượng và quy mô hoạt động của Hiệp hội và lợi ích mang đến cho các doanh nghiệp càng hữu hiệu và to lớn hơn. Như Nghị quyết Đại hội lần VI (2016-2021) đề ra là “ Hiệp hội hoạt động vì lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cộng đồng, vì quyền lợi của quốc gia và uy tín đối với quốc tế”.

Chúng tôi luôn đón nhận sự gia nhập của Quý vị.

Trân trọng,

Mask group 5
Mask group 3

Doanh nghiệp đồng hành

  • Cong ty TNHH San xuat va Thuong mai Tan Quang Minh e1701750176985
  • unit e1716800931468
  • vietnam waste solutions e1716800970772
  • Cong ty TNHH San xuat Thuong mai MEBIPHA e1701750233915
  • Cong ty TNHH Hoang Lam e1701749555264
  • Cong ty Co phan Dau nhot va Hoa chat Mien Nam e1701750107783
  • Cong ty Co phan Thuc pham Binh Tay e1701750152757