Ban Kiểm tra

STT Họ và Tên Chức vụ doanh nghiệp Đơn vị Chức vụ Hiệp hội Chức vụ Ban
1
Ông Nguyễn Thanh Đảo Tổng Giám đốc Công ty CP Quảng Cáo & XTTM Đông Nam UV BCH Trưởng ban
2
Ông Nguyễn Hồ Thiện Nhân Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM UV BCH Phó ban
3
Bà Lâm Thúy Ái Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH SX-TM Mebipha UV BCH Ủy viên
4
Bà Lê Thị Thu Hương Chủ tịch Hội Tư vấn và Đại lý Thuế UV BCH Ủy viên
5
Ông Nguyễn Văn Khánh Phó Chủ tịch/Tổng thư ký Hội Da Giày thành phố Ủy viên
Mask group 5
Mask group 3

Doanh nghiệp đồng hành

 • sacombank e1701750303936
 • nhua binh minh e1701750254985
 • Cong Ty TNHH Xuat Nhap Khau Lien Thai Binh Duong e1701750219596
 • Cong ty Co phan Banh keo A Chau e1701750203355
 • Cong ty Co phan Tap doan Green e1701750190483
 • Cong ty TNHH San xuat va Thuong mai Tan Quang Minh e1701750176985
 • Cadivi logo final e1701750317710
 • saigon co.op e1701750333813
 • Cong ty TNHH San xuat Thuong mai MEBIPHA e1701750233915
 • Cong ty Co phan Thuc pham Binh Tay e1701750152757
 • Cong ty Co phan Dau nhot va Hoa chat Mien Nam e1701750107783
 • Cong ty Co phan Tap doan Dien Quang e1701750091230
 • Cong ty TNHH Hoang Lam e1701749555264
 • Cong ty TNHH Van phong pham Thuan Nam e1701749935355
 • Cong ty Co phan Van hoa Van Lang e1701750076927
 • Cong ty TNHH The gioi nha khoa AB e1701750031988
 • dai dung jpg
 • Cong ty TNHH Dau tu Xay dung va Cong nghe moi truong Duong Nhat