Ban Kiểm tra

STT Họ và Tên Chức vụ doanh nghiệp Đơn vị Chức vụ Hiệp hội Chức vụ Ban
1
Ông Nguyễn Thanh Đảo Tổng Giám đốc Công ty CP Quảng Cáo & XTTM Đông Nam UV BCH Trưởng ban
2
Ông Nguyễn Hồ Thiện Nhân Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM UV BCH Phó ban
3
Bà Lâm Thúy Ái Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH SX-TM Mebipha UV BCH Ủy viên
4
Bà Lê Thị Thu Hương Chủ tịch Hội Tư vấn và Đại lý Thuế UV BCH Ủy viên
5
Ông Nguyễn Văn Khánh Phó Chủ tịch/Tổng thư ký Hội Da Giày thành phố Ủy viên
Mask group 5
Mask group 3

Doanh nghiệp đồng hành

  • Cong ty TNHH San xuat va Thuong mai Tan Quang Minh e1701750176985
  • unit e1716800931468
  • vietnam waste solutions e1716800970772
  • Cong ty TNHH San xuat Thuong mai MEBIPHA e1701750233915
  • Cong ty TNHH Hoang Lam e1701749555264
  • Cong ty Co phan Dau nhot va Hoa chat Mien Nam e1701750107783
  • Cong ty Co phan Thuc pham Binh Tay e1701750152757