Sample HTML Table with Sorting and Searching
STT Tên tài liệu Loại tài liệu Ngày phát hành Tải về
1 Thông báo hội phí năm 2024 Thông báo 14/03/2024
2 12 sự kiện và hoạt động tiêu biểu của TPHCM năm 2023 Khác 14/10/2023
3 Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa chính quyền Thành phố và doanh nghiệp năm 2023 Kế hoạch 07/11/2023
4 Báo cáo tình hình doanh nghiệp Quý III-2023 Báo cáo 29/09/2023
5 Báo cáo tình hình doanh nghiệp Quý I/2023 Báo cáo 28/03/2023