Thủ tục gia nhập hội viên chính thức

Để trở thành hội viên chính thức, tổ chức, cá nhân quan tâm vui lòng cung cấp hồ sơ gia nhập gồm:

 1. Đơn xin gia nhập làm hội viên
 2. Giấy phép đăng ký kinh doanh, hoặc giấy phép thành lập hoặc quyết định thành lập
 3. Thông tin Doanh nghiệp 
 4. Lý lịch người đại diện tham gia Hội viên

Khi nhận được thông tin, Ban Thường trực sẽ xét và thông báo cho tổ chức liên quan về quyết định chấp nhận. Trong vòng 1 tháng kể từ ngày nhận thông báo, tổ chức phải thực hiện đóng lệ phí gia nhập. Chỉ khi nào tổ chức đóng lệ phí gia nhập mới được coi là hội viên chính thức. Mức thu hội phí, lệ phí gia nhập Hiệp hội do Ban Chấp hành quyết định. Mức thu hội phí có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm theo từng thời điểm do Ban Chấp hành xem xét quyết định cụ thể.

Hình thức và thời gian đóng hội phí: Hội phí được thu hằng năm và thời gian đóng hội phí được tính theo ngày trên Quyết định công nhận hội viên

Mức thu hội phí và lệ phí gia nhập Hiệp hội được quy định cụ thể như sau:

 1. Đối với hội viên là Hiệp hội, Hội ngành nghề, Hội doanh nghiệp quận huyện: 10.000.000 đồng/năm
 2. Đối với hội viên là Câu lạc bộ thành viên (doanh nhân, doanh nghiệp): 5.000.000 đồng/năm
 3. Đối với hội viên là ủy viên Ban Chấp hành: 10.000.000 đồng/năm
 4. Đối với hội viên doanh nghiệp trực tiếp (chính thức & liên kết):
  1. Lệ phí gia nhập (thu một lần): 2.000.000 đồng
  2. Hội phí hội viên: 5.000.000 đồng/năm
 5. Đối với hội viên cá nhân, chuyên gia:
  1. Lệ phí gia nhập (thu một lần): 2.000.000 đồng
  2. Hội phí hội viên: 2.000.000 đồng/năm

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Ban Đào tạo và Phát triển Hội viên:

  Các mục (*) là bắt buộc

  Tên doanh nghiệp tổ chức

  Tên tiếng Việt *

  Tên viết tắt *

  Điện thoại *

  website *

  Tên tiếng Anh

  Địa chỉ *

  Email (Người nhận) *

  Tên, địa chỉ giao dịch, nhận thông tin từ Huba là như trên *

  Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận doanh nghiệp

  Số *

  Cấp lần 1 *

  Thay đổi lần 2

  Nơi cấp *

  Người đại diện pháp luật

  Họ tên *

  Chức danh *

  Email *

  Số điện thoại *

  Tên, địa chỉ của chi nhánh hoặc đại diện trong và ngoài nước

  Các thông tin khác

  Mã số thuế *

  Doanh thu năm trước (VNĐ) *

  Lĩnh vực/Ngành nghề hoạt động *

  Vốn điều lệ ( VNĐ ) *

  Loại hình doanh nghiệp/tổ chức (loại hình sở hữu) *

  Sản xuất/kinh doanh sản phẩm/mặt hàng, dịch vụ cụ thể: *

  Người đại diện liên hệ thường xuyên với HUBA

  Họ tên *

  Email *

  Người phụ trách về quyền lợi hội viên (tham gia các hoạt động) và nghĩa vụ (hội phí) của hội viên là như trên? *

  Chức danh *

  Điện thoại *

  Các vấn đề quan tâm, kỳ vọng khi đăng ký gia nhập hội viên hoặc các đề nghị khác (nêu tóm tắt hoặc gửi văn bản riêng) *

  Giấy phép kinh doanh

  Giấy phép kinh doanh *

  Logo doanh nghiệp *

  Người hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ gia nhập hội

  Chức danh *

  Điện thoại *

  Họ tên *

  Email *

  Doanh nghiệp đồng hành