Giới thiệu

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) được thành lập năm 1989, là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, đại diện cho các doanh nghiệp đa thành phần kinh tế và đa ngành nghề đang hoạt động trên địa bàn thành phố, là “cầu nối” đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên HUBA trong các quan hệ kinh tế – xã hội với các tổ chức trong và ngoài nước

image 486
image 487
image 535 1 scaled

Sự kiện thường niên

Đăng ký cuộc bình chọn doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký cuộc bình chọn sản phẩm dịch vụ tiêu biểu
Đăng ký cuộc bình chọn doanh nghiệp xanh
image 515

Cà phê doanh nhân HUBA

image 487
image 463
image 514 scaled
Mask group e1701763676418
Mask group 1 e1701763636682

Doanh nghiệp đồng hành

  • Cong ty TNHH San xuat va Thuong mai Tan Quang Minh e1701750176985
  • unit e1716800931468
  • vietnam waste solutions e1716800970772
  • Cong ty TNHH San xuat Thuong mai MEBIPHA e1701750233915
  • Cong ty TNHH Hoang Lam e1701749555264
  • Cong ty Co phan Thuc pham Binh Tay e1701750152757
  • Cong ty Co phan Dau nhot va Hoa chat Mien Nam e1701750107783
  • logo QTSC jpeg

Đăng ký hội viên

Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM rất mong Quý doanh nghiệp cùng gia nhập Hiệp hội, sự hợp tác nhiệt tình và đông đảo của các Hội, Câu lạc bộ, doanh nghiệp sẽ làm tăng thêm chất lượng và quy mô hoạt động của Hiệp hội và lợi ích mang đến cho các doanh nghiệp càng hữu hiệu và to lớn hơn. Như Nghị quyết Đại hội lần VI (2016-2021) đề ra là “ Hiệp hội hoạt động vì lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cộng đồng, vì quyền lợi của quốc gia và uy tín đối với quốc tế”.

Chúng tôi luôn đón nhận sự gia nhập của Quý vị.

Đăng ký