Liên hoan tiếng hát doanh nghiệp TPHCM năm 2023
huba football 2023
banner thu thập ý kiến doanh nghiệp
tôn vinh sản phẩm sịch vụ tiêu biểu tphcm 2023

Giới thiệu

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) được thành lập năm 1989, là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, đại diện cho các doanh nghiệp đa thành phần kinh tế và đa ngành nghề đang hoạt động trên địa bàn thành phố, là “cầu nối” đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên HUBA trong các quan hệ kinh tế – xã hội với các tổ chức trong và ngoài nước.

Tin tức

Xem tất cả

Sự kiện thường niên

Đăng ký cuộc bình chọn doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký cuộc bình chọn sản phẩm dịch vụ tiêu biểu
Đăng ký cuộc bình chọn doanh nghiệp xanh

Cà phê doanh nhân HUBA

FAQ/Cảm nhận hội viên

Doanh nghiệp đồng hành

Đăng ký hội viên

Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM rất mong Quý doanh nghiệp cùng gia nhập Hiệp hội, sự hợp tác nhiệt tình và đông đảo của các Hội, Câu lạc bộ, doanh nghiệp sẽ làm tăng thêm chất lượng và quy mô hoạt động của Hiệp hội và lợi ích mang đến cho các doanh nghiệp càng hữu hiệu và to lớn hơn. Như Nghị quyết Đại hội lần VI (2016-2021) đề ra là “ Hiệp hội hoạt động vì lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cộng đồng, vì quyền lợi của quốc gia và uy tín đối với quốc tế”.

Chúng tôi luôn đón nhận sự gia nhập của Quý vị.

Đăng ký