Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học (ILACS)

12/03/2024
Tên viết tắt:
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, Quận 10
Người đại diện: Ông Phan Như Minh
Chức vụ: Viện trưởng
Mã số thuế: Quyết định số 1393/QĐ-ĐHKT-TCHC
Năm thành lập: 2015
Thị trường chính:
Điện thoại:
Email:
Website:
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục và đào tạo

Doanh nghiệp đồng hành

Gọi ngay
Chat Facebook
Chat zalo