Gặp gỡ doanh nhân định kỳ

24/09/2023

Ngày 06/8/2016 vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM có tổ chức chương trình Ca Fé Doanh nhân cuối tuần với 35 Doanh nhân là các doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ của thành phố làm thành viên sáng lập tại khách sạn Rex nhằm  thành lập, duy trì hoạt động thường xuyên, nắm bắt, chia sẻ thông tin, trao đổi  tình hình hoạt động của doanh nghiệp để đề xuất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động…

Ngoài mục đích trên, Hiệp hội mong muốn tạo sự liên kết, hợp tác, hỗ trợ giữa các doanh nhân, doanh nghiệp chúng ta để mang lại cơ hội phát triển kinh doanh và tạo nên sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp nhất là trong điều kiện hội nhập sâu và rộng như hiện nay. Chương trình sẽ hoạt động định kỳ và có nội dung sinh hoạt cho từng chuyên đề.

img 0601

VPHH

Doanh nghiệp đồng hành

Gọi ngay
Chat Facebook
Chat zalo