Hội thảo “Quản lý và sử dụng hiệu quả Tài sản trí tuệ tại Doanh nghiệp”

24/09/2023

Sáng 19/5/2017 tại Hội trường Thông tấn xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM tổ chức Hội thảo “Quản lý và sử dụng hiệu quả Tài sản trí tuệ tại Doanh nghiệp” với gần 100 doanh nghiệp tham dự.

27 1

Phát biểu khai mạc hội thảo. Ông Trần Việt Anh – Phó Chủ tịch Hiệp hội nhận định, trong xu thế phát triển và hội nhâp kinh tế như hiện nay thì tài sản trí tuệ được coi là một tài sản lớn, hữu ích ngày càng được các doanh nghiệp coi trọng. Vai trò của quyền sở hữu trí tuệ và đặc biệt là quyền sở hữu công nghiệp giúp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm, cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cho lưu thông hàng hóa. Bất cứ một sản phẩm mới nào vào thị trường và thu hút khách hàng thành công, không sớm thì muộn sẽ bị đối thủ cạnh tranh sản xuất các sản phẩm giống hoặc tương tự.

Trong một số trường hợp, đối thủ cạnh tranh sẽ hưởng lợi từ việc tiết kiệm về quy mô sản xuất, khả năng tiếp cận thị trường lớn hơn, có quan hệ tốt hơn với các nhà phân phối chính hoặc tiếp cận với các nguồn nguyên liệu thô rẻ hơn và do đó, có thể sản xuất một sản phẩm tương tự hoặc giống hệt với giá thành rẻ hơn, tạo áp lực nặng nề lên nhà sáng tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ nguyên gốc.

27 2

Đôi khi điều này sẽ đẩy nhà sáng tạo gốc ra khỏi thị trường, đặc biệt khi họ đã đầu tư đáng kể vào việc phát triển sản phẩm mới thì đối thủ cạnh tranh lại hưởng lợi từ kết quả đầu tư đó và chẳng mất thời gian và tài chính đầu tư cho thành quả sáng tạo và sáng chế của nhà sáng tạo gốc. Đây là một trong những lý do quan trọng để các doanh nghiệp phải cân nhắc khi sử dụng hệ thống SHTT để bảo vệ sản phẩm sáng tạo và sáng chế của mình nhằm mang lại cho họ các quyền độc quyền sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, và các tài sản vô hình khác.

Và thực tế là trong khuôn khổ Hội chợ Tôn vinh hàng Việt được tổ chức hàng năm, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM có tổ chức xét chọn danh hiệu “Sản phẩm tiêu biểu”, qua 02 năm tổ chức, chúng tôi nhận thấy rằng sản phẩm của các doanh nghiệp đăng ký tham gia có chất lượng, khả năng cạnh tranh cao nhưng các tiêu chuẩn cần thiết thì chúng ta còn ít quan tâm, chúng ta mới chỉ dừng lại ở việc kiểm định, công bố theo quy định của nhà nước, và chỉ mang tính thủ tục, đôi khi còn nhầm lẫn.

27 3

Hội thảo tập trung nghe Sở Khoa học và Công nghệ trình bày vai trò của quyền Sở hữu trí tuệ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, các quy định của pháp luật về xác lập và bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu. Về và vấn đề quản lý và sử dụng hiệu quả Tài sản trí tuệ tại doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ tập trung phổ biến về những nội dung cơ bản doanh nghiệp cần biết để quản lý hiệu quả Tài sản trí tuệ, các quy định về đối tượng quyền Sở hữu trí tuệ và  sử dụng các chỉ dẫn về sở hữu trí tuệ.

Tại hội thảo, các doanh nghiệp tập trung thảo luận về việc làm sao để quản lý và sử dụng hiệu quả Tài sản trí tuệ tại Doanh nghiệp. Thông qua hội thảo, góp phần giúp doanh nghiệp nắm bắt các quy định của pháp luật về xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời nâng cao kỹ năng quản lý và sử dụng hiệu quả các loại tài sản trí tuệ phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

VPHH

Doanh nghiệp đồng hành

Gọi ngay
Chat Facebook
Chat zalo