HUBA và HFIC hợp tác hỗ trợ Doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

HUBA và HFIC hợp tác hỗ trợ Doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

19/02/2024
Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HUBA phát biểu
Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HUBA phát biểu

Ngày 19/02/2024, Hiệp Hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) đã cùng nhau ký kết Thỏa thuận hợp tác đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận và tham gia chương trình hỗ trợ lãi suất của thành phố. Thỏa thuận này nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về đối tượng, điều kiện, trình tự và thủ tục.

Việc ký kết này nhằm mục đích hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp của Thành phố trong việc tham gia Chương trình hỗ trợ lãi suất, theo các quy định được đề ra trong Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP.HCM.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HUBA và là Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên HFIC, cho biết rằng việc ký kết này được thực hiện trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ, cũng như lợi thế của cả hai tổ chức. Mục tiêu là phối hợp thường xuyên để thực hiện hiệu quả việc hợp tác đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tham gia Chương trình hỗ trợ lãi suất.

Để hỗ trợ cụ thể, hai bên cam kết sẽ tiếp cận và tham gia Chương trình hỗ trợ lãi suất từ khâu xúc tiến, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp đúng lĩnh vực và pháp lý, đảm bảo hiệu quả đầu tư và kỳ vọng đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên.

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) sàng lọc và giới thiệu Doanh nghiệp tiềm năng, đáp ứng đủ điều kiện cho vay của HFIC nhằm tham gia Chương trình hỗ trợ lãi suất; Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là tổ chức cho vay sẽ tiếp nhận thông tin nhu cầu vay vốn của Doanh nghiệp từ HUBA để xem xét cho vay theo đúng quy định được ban hành

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2025, HFIC tập trung thúc đẩy đầu tư mạnh vào các lĩnh vực then chốt của thành phố, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội như: kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, xử lý môi trường; các ngành công nghiệp trọng điểm, ngành công nghiệp hỗ trợ của thành phố; các dự án đầu tư phát triển ngành logistics.

Bên cạnh đó HFIC cũng tập trung vào đầu tư vào lĩnh vực phát triển y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ; đầu tư phát triển hạ tầng khu dân cư, khu đô thị; các dự án tham gia thực hiện chương trình xây dựng thành phố thông minh, chương trình phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố, chương trình chuyển đổi số của thành phố,

Bản Thỏa thuận hợp tác này thể hiện tầm nhìn và định hướng chung của hai bên, nhằm phối hợp triển khai các chương trình, dự án ưu tiên phát triển tại TP.HCM. Hai bên sẽ phối hợp triển khai công việc cụ thể như sàng lọc và giới thiệu doanh nghiệp tiềm năng, cũng như xem xét cho vay theo đúng quy định.

HUBA và HFIC cam kết nỗ lực tốt nhất để triển khai thực hiện các nội dung hợp tác, cũng như hỗ trợ và hướng dẫn doanh nghiệp tham gia chương trình hỗ trợ lãi suất. Điều này đồng thời góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của thành phố.

Doanh nghiệp đồng hành

Gọi ngay
Chat Facebook
Chat zalo