chE1BBA7 tE1BB8Bch ubnd tp.hcm phan vC483n mC3A3i tiE1BABFp bE1BB99 trC6B0E1BB9Fng thC6B0C6A1ng mE1BAA1i vC3A0 du lE1BB8Bch australia don farrell trC3A1i

Khoản vay ngân hàng sẽ được giãn nợ, giữ nguyên nhóm đến hết năm?

21/04/2023

Đây là đề xuất của Ngân hàng Nhà nước tại dự thảo thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giải pháp này như thông tư 01 năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách vay bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cụ thể, theo Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xem xét quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợ, trên cơ sở đề nghị của khách hàng và khả năng tài chính của ngân hàng.

Để cơ cấu lại thời hạn trả nợ, khoản vay phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Khoản vay phát sinh trước ngày thông tư này có hiệu lực và từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Khoản nợ phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong thời gian từ ngày thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 31-12-2023.

Đồng thời, khoản vay được ngân hàng đánh giá khách hàng không có khả năng trả nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, khách hàng được ngân hàng đánh giá không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo thời hạn trả nợ khi được cơ cấu lại.

Thời hạn trả nợ được xác định phù hợp với mức độ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng được thực hiện đến hết 31-12.

Ngoài cơ cấu thời hạn trả nợ như trên, Ngân hàng Nhà nước cũng dự kiến cho phép ngân hàng được giữ nguyên nhóm nợ đối với khoản nợ có số dư nợ gốc và/hoặc lãi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Ngân hàng Nhà nước đánh giá tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước và khả năng trả nợ của nhiều khách hàng.

Do đó, việc triển khai chính sách tháo gỡ khó khăn về dòng tiền thông qua cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ tương tự như đã triển khai trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 là giải pháp tình thế cần thiết.

Thông qua chính sách này, doanh nghiệp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, chưa có khả năng trả nợ cho ngân hàng đúng thời hạn đã thỏa thuận, có thể được kéo dài thời gian trả nợ mà không phải chuyển nhóm nợ xấu.

Do không bị chuyển nợ xấu, khách hàng có điều kiện để tiếp cận nguồn vốn tín dụng, duy trì sản xuất kinh doanh, vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhờ đó, khách hàng có cơ hội trả nợ ngân hàng, tạo công ăn việc làm cũng như tiếp tục đóng góp cho ngân sách nhà nước.

L.THANH – Tuổi trẻ

Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký vay vốn bấm vào link và điền thông tin theo mẫu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8FJlxIX5FJ9kuuT7DjGAvUgHb8mXWkCqrsWoeGPOc-lqABw/viewform

Doanh nghiệp đồng hành

Gọi ngay
Chat Facebook
Chat zalo