Mời DN đăng ký bài phát biểu tại Hội nghị gặp gỡ giữa doanh nghiệp với lãnh đạo thành phố sẽ diễn ra ngày 9/3/2018

24/09/2023

Theo Kế hoạch, dự kiến Hội nghị gặp gỡ giữa doanh nghiệp với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức vào ngày 9 tháng 3 năm 2018. Để chuẩn bị nội dung của các doanh nghiệp đóng góp với Nhà nước thực hiện có hiệu quả công cuộc cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đề nghị quý vị nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu trong Hội nghị.

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố đề nghị quý vị, doanh nghiệp, hội thành viên khẩn trương có đăng ký để nghiên cứu. Đây là những cơ hội để thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp, hội đoàn của mình với sự nghiệp chung, mong chúng ta có được sự hưởng ứng tích cực.

Thời gian gửi bài đóng góp về chậm nhất ngày 1/3/2017. Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; (Lầu 3) Số 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 (Cô Ngọc Yến, số điện thoại: 0914 142 342; mail: ngocyen02@gmail.com ).

34 bb hhdn 134 bb hhdn 234 bb hhdn 3

Doanh nghiệp đồng hành

Gọi ngay
Chat Facebook
Chat zalo