tang truong xanh jpg

Tăng trưởng xanh và công nghệ có thể khuyến khích lợi nhuận thân thiện với môi trường như thế nào

04/06/2024

bannerpost web

Các thuật ngữ tăng trưởng xanh và kinh tế xanh thường được sử dụng thay thế cho nhau bởi các tổ chức từ thiện và chính phủ để thúc đẩy một mô hình phát triển bền vững mới. Tăng trưởng xanh (tiếng Anh: Green Growth) là một chiến lược phát triển bền vững nhằm đạt được tăng trưởng kinh tế, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường. Tăng trưởng xanh nhấn mạnh việc sử dụng tài nguyên một cách có trách nhiệm và hiệu quả, giảm ô nhiễm và thúc đẩy các công nghệ và thực hành thân thiện với môi trường.

Vision of Amril Kaal Opportunities for Citizens with a Focus on Youth
Vision of Amril Kaal Opportunities for Citizens with a Focus on Youth

Mục tiêu của tăng trưởng xanh là gì và làm thế nào công nghệ có thể khuyến khích lợi nhuận cũng thân thiện với môi trường?

Tăng trưởng xanh nhằm giảm ô nhiễm

Đối với nhiều người, tăng trưởng xanh là một giải pháp thay thế để chuyển đổi các mô hình tăng trưởng đạt được bằng chi phí tài nguyên thiên nhiên trong những thập kỷ gần đây, vì đó là sự tăng trưởng hiệu quả trong việc sử dụng các tài nguyên này và tăng trưởng sạch giúp giảm thiểu ô nhiễm và tác động môi trường. Đó cũng là một sự tăng trưởng kiên cố, có tính đến rủi ro tự nhiên và vai trò của quản lý môi trường và các hiện tượng tự nhiên trong việc ngăn ngừa các tác động tiêu cực. Giảm ô nhiễm là một trong những mục tiêu chính của tăng trưởng xanh.

Vai trò của thay đổi công nghệ trong tăng trưởng xanh

Các công nghệ mới tập trung vào phát triển bền vững và chú ý đến các vấn đề xã hội về nghèo đói, giảm tác động môi trường của các hoạt động kinh doanh và trên hết là lợi ích của công bằng và phát triển con người phải có vai trò trong tăng trưởng xanh. Ví dụ, việc tìm kiếm một giải pháp thay thế bền vững cho nhiên liệu hóa thạch để cung cấp năng lượng cho các nhà máy và các hoạt động của đa quốc gia sẽ liên quan đến đổi mới công nghệ.

Công nghệ sẽ hỗ trợ tính bền vững và tăng lợi nhuận như thế nào

Thay đổi công nghệ sẽ cho phép chúng ta thay đổi tập quán kinh doanh, tạo ra những cách thức mới thân thiện với môi trường hơn để kiếm lợi nhuận. Điều này cực kỳ quan trọng, đặc biệt là những công nghệ làm giảm lượng khí thải do các doanh nghiệp gây ra. Thay đổi công nghệ cũng có khả năng mở rộng sự lan rộng của những đổi mới xanh chỉ tập trung ở một vài quốc gia giàu có – những nước chủ yếu ở Châu Âu.

Một trong những ví dụ điển hình nhất về thay đổi công nghệ liên quan đến tăng trưởng xanh là sự phát triển của công nghệ đường ống công nghiệp cho phép loại bỏ vật liệu nguy hiểm khỏi môi trường. Do đó, nguy cơ toàn cầu của các bệnh như ung thư có thể được giảm và các mối đe dọa khác đối với môi trường, chẳng hạn như mực nước biển dâng có thể được kiểm soát.

Tăng trưởng xanh thành công thông qua việc cộng tác
Tăng trưởng xanh thành công thông qua việc cộng tác

Những thay đổi công nghệ xanh liên quan đến sự phát triển của công nghệ năng lượng mặt trời và công nghệ gió để cung cấp năng lượng điện cũng vô cùng quan trọng nếu nền kinh tế tiếp tục phát triển. Nếu áp dụng trên phạm vi toàn cầu, nó sẽ trực tiếp làm giảm phát thải khí nhà kính trực tiếp làm chậm thiệt hại cho tầng ozone.

Tăng trưởng xanh không thể đạt được nếu không có những thay đổi đối với thực tiễn kinh doanh và phát triển công nghệ, và những điều này phải mang tính toàn cầu, thay vì tập trung ở Châu Âu. Điều này là do 75% ô nhiễm CO2 đến từ các nước đang phát triển. Đây là lý do tại sao tăng trưởng xanh rất thú vị. Đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi – các nền kinh tế có thể phát triển mà không phá hủy môi trường, xét cho cùng, đó là tài nguyên quan trọng nhất của chúng ta.

Nếu các quốc gia trên toàn thế giới có thể thống nhất về kế hoạch kết hợp công nghệ vào tăng trưởng xanh, thì một nền kinh tế xanh toàn cầu thực sự có thể xuất hiện – một nền kinh tế có lợi nhuận tại đó, để lại Trái đất một nơi sạch hơn, lành mạnh hơn cho các thế hệ mai sau.

Doanh nghiệp đồng hành

Gọi ngay
Chat Facebook
Chat zalo