huba san pham dich vu tieu bieu 1

Thông báo thời gian nhận hồ sơ tham gia CBC danh hiệu “Sản phẩm, Dịch vụ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh” năm 2023

01/08/2023

Lời đầu tiên, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh chân thành cảm ơn Quý Doanh nghiệp, Doanh nhân đã nhiệt tình hưởng ứng và tham gia cuộc bình chọn “Sản phẩm, Dịch vụ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh” năm 2023 do Hiệp hội tổ chức.

Triển khai Cuộc bình chọn sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu 2023
Triển khai Cuộc bình chọn sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu 2023

Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã gửi thư mời đến Quý Doanh nghiệp, Doanh nhân, Quý Hội, Câu lạc bộ thành viên mời tham gia cuộc bình chọn “Sản phẩm, Dịch vụ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh” năm 2023, trong đó thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 15/8/2023.

Theo đề nghị của Quý Doanh nghiệp và Quý Hội, Câu Lạc bộ thành viên, để các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị hồ sơ tham gia, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh gia hạn thêm thời gian nhận hồ sơ tham gia xét chọn đến hết ngày 15/9/2023.

Quý Doanh nghiệp và Quý Hội, Câu Lạc bộ thành viên tải hồ sơ đăng ký tại website: www.huba.vn.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Văn phòng Hiệp hội thành phố Hồ Chí Minh:

  1. Cô Dương Hoài Ngọc – Phó Chánh Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM: điện thoại (028) 3915 2472, 0356 214 461, email: ngoc.dh@huba.vn
  2. Cô Trần Thị Thơ – Phó Chánh Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM: điện thoại (028) 3915 2473, 0976 717 515, email: tho.tt@huba.vn

Trân trọng,

Doanh nghiệp đồng hành

Gọi ngay
Chat Facebook
Chat zalo