HUBA ký kết hợp tác với Viện công nghệ Tỉnh Ulsan và Tỉnh Jeju Hàn Quốc

24/09/2023

Ngày 6/12/2017, Lãnh đạo Hiêp hội Doanh nghiệp TP. HCM (HUBA) đã đón tiếp Viện công nghệ Tỉnh Ulsan và Tỉnh Jeju Hàn Quốc. Huba ký kết hợp tác với Viện công nghệ Tỉnh Ulsan và Tỉnh Jeju Hàn Quốc với mục tiêu hướng đến hợp tác giao thương quốc tế và trao đổi các công nghệ tiên tiến, hai bên liên kết và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, phát triển các lĩnh vực kinh doanh, ngành công nghiệp ở khu vực hai bên, thúc đẩy phát triển thương mại thông qua các hỗ trợ doanh nghiệp, các buổi gặp gỡ, hợp tác và đầu tư song phương. 

Theo đó, HUBA sẽ hợp tác với Viện công nghệ Tỉnh Ulsan và Viện công nghệ Tỉnh Jeju như sau: Tích cực thúc đẩy các cơ hội giao thương giữa hai khu vực, hỗ trợ và hợp tác để hoàn thiện các dự án song phương; Tăng cường thúc đẩy các cợ hội hợp tác, hỗ trợ các doanh nghiệp hai bên nhằm tìm kiếm được đối tác phù hợp với nhu cầu, lĩnh vực phát triển; Chia sẻ các thông tin doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu thị trường hai bên, tích cực hỗ trợ thúc đẩy các hợp tác kinh doanh, phát triển đầu tư, hỗ trợ thúc đẩy các dự án thương mại; Hỗ trợ thúc đẩy các buổi gặp gỡ, tìm hiểu thương mại song phương, nhằm khắng khít mối giao hữu hai khu vực; Gắn kết và phát triển các ngành kinh doanh đang phát triển, phát huy các cơ hội hợp tác song phương mới.

 

2 2 1

 

2 3

Ký kết với Ulsan Hàn quốc

2 4

Ký kết với Jeju – Hàn quốc

2 5

Tặng kỷ niệm chương Tỉnh JeJu – Hàn Quốc

Doanh nghiệp đồng hành

Gọi ngay
Chat Facebook
Chat zalo