cuộc bình chọn Doanh nghiệp doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2018

Phát động cuộc bình chọn Doanh nghiệp Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2018

07/07/2018

Được sự chấp thuận và chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Kỷ niệm 14 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2018) và Tôn vinh Doanh nghiệp Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2018.

cuộc bình chọn Doanh nghiệp doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2018
cuộc bình chọn Doanh nghiệp doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2018

Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam ban hành Quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 20/9/2004 cho phép lấy ngày 13/10 hằng năm làm Ngày Doanh nhân Việt Nam, liên tục từ năm 2005 đến nay, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM đã tổ chức thành công các cuộc bình chọn “Doanh nghiệp Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2018” và được Doanh nhân – Doanh nghiệp đánh giá cao, nhiệt tình hưởng ứng. Các Doanh nhân, Doanh nghiệp đạt danh hiệu sẽ được đón nhận các danh hiệu, hình thức khen thưởng có giá trị và sẽ được tôn vinh long trọng trong chương trình Lễ hội Tôn vinh doanh nhân vào Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 hằng năm.

Tiếp nối thành công đó, được sự chấp thuận, ban hành quy chế xét chọn Doanh nhân – Doanh nghiệp Tiêu biểu TP.HCM và phân công của lãnh đạo Thành phố và Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố, năm nay Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh triển khai xét chọn 02 danh hiệu: Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2018 và Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu (gọi tắt là Danh hiệu) theo tiêu chí do Ủy ban Nhân dân TP. HCM ban hành (quyết định số 4257/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND TP. HCM.

Đây là danh hiệu do Ủy ban Nhân dân Thành phố công nhận và cấp chứng nhận cho doanh nghiệp, doanh nhân đạt thành tích xuất sắc trong 2 năm liên tục, nhằm vinh danh khen thưởng kịp thời cho các doanh nghiệp, doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Nét mới của cuộc bình chọn năm nay, bổ sung thêm các doanh nghiệp khoa học công nghệ tiêu biểu và doanh nghiệp, doanh nhân tự chấm điểm hồ sơ của mình theo thang, bản điểm mẫu.

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/08/2018, xem thông tin nộp hồ sơ xét chọn tại website: www.huba.vn

Hình thức xét chọn: Tất cả hồ sơ tham gia bình chọn đều phải qua đánh giá, thẩm tra chặt chẽ của Hội đồng sơ khảo, Hội đồng chung khảo, Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố xem xét đề xuất Hội đồng Thi đua Thành phố trình Ủy ban Nhân dân TP. HCM ra quyết định công nhận 200 danh hiệu gồm 100 Danh hiệu “Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu 2018” và 100 Danh hiệu “Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu 2018”

Hình thức tôn vinh: Doanh nghiệp, Doanh nhân đạt Danh hiệu sẽ được tôn vinh long trọng tại Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2018, đây là dịp Thành phố tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp chấp hành tốt các chính sách pháp luật của nhà nước, có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế của thành phố, có nhiều đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế, có nhiều đóng góp cho xã hội, cộng đồng… Các doanh nghiệp, doanh nhân đạt danh hiệu nhiều lần liên tục sẽ được tôn vinh với hình thức trang trọng riêng.

Doanh nghiệp đồng hành

Gọi ngay
Chat Facebook
Chat zalo