Diễn đàn Kinh tế TPHCM năm 2019 - HEF

Diễn đàn Kinh tế TPHCM năm 2019 – Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

25/09/2019

Diễn đàn Kinh tế TPHCM do Ủy ban Nhân dân Thành phố giao cho Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM tổ chức thường niên (theo công văn số 2286/VP-KT ngày 07/3/2018, và công văn số 2314/VP-KT ngày 09/3/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố và Biên bản ghi nhớ đã được ký kết ngày 17/3/2018 giữa Ủy ban Nhân dân TPHCM và Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM).

Diễn đàn Kinh tế TPHCM 2019 với chủ đề “Phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế” nhằm tạo diễn đàn trao đổi giữa Lãnh đạo thành phố với các chuyên gia nghiên cứu và các tổ chức tài chính, đầu tư trong nước và quốc tế để thảo luận, đánh giá thực trạng và triển vọng, cơ hội và thách thức. Từ đó, xác định tầm nhìn và đưa ra thông điệp của thành phố về định hướng xây dựng/phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính quốc tế.

Mục đích của diễn đàn nhằm tập hợp các chuyên gia, các nhà khoa học, trí thức, các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để thảo luận, trao đổi các mô hình tăng trưởng và phát triển theo xu hướng đô thị sáng tạo trên thế giới; trên cơ sở đó đề xuất các kế hoạch, chiến lược phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nhanh, bền vững. Giới thiệu và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong và ngoài nước hướng tới thực hiện chủ trương của Thành phố về xây dựng khu vực phía đông Thành phố theo định hướng phát triển đô thị sáng tạo.

Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 tập trung thảo luận, tọa đàm làm rõ các vấn đề:

  • Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm tài chính khu vực: Hiện trạng – Mục tiêu – Lộ trình.
  • Bài học kinh nghiệm từ các nước, các thành phố về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.
  • Hệ sinh thái cho sự phát triển bền vững của Trung tâm tài chính khu vực.
  • Định hướng chính sách quốc gia và Thành phố để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.
  • Cần có sự cam kết ủng hộ của chính phủ trong việc đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.
  • Thu được kết quả cụ thể tại Diễn đàn như Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa thành phố với các địa phương, các nhà đầu tư, nhà tư vấn, nghiên cứu; Danh sách các nhà đầu tư nghiên cứu; Danh sách nhà đầu tư tiềm năng quan tâm đầu tư vào Trung tâm tài chính trong tương lai.
  • Kế thừa được những thành tựu đạt được, khắc phục những tồn tại của Diễn đàn kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2018, tiếp tục tạo nên những thành công mới về nội dung, tính hiệu quả, khẳng định uy tín và thương hiệu của Diễn đàn.

Nội dung, các báo cáo thảo luận phải đảm bảo phục vụ cho các đối tượng chính là những người hoạch định và xây dựng chính sách, những cơ quan tổ chức tham gia quá trình phát triển các nguồn lực để phát triển Trung tâm dịch vụ Tài chính, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp là chủ thể cho sự thành công của Trung tâm dịch vụ Tài chính. Các báo cáo tham luận tại diễn đàn kinh tế có giá trị đóng góp cho việc hoàn thành nội dung đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế do UBND Thành phố giao cho Công ty đầu tư Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp trường Đại học Fulbright thực hiện nghiên cứu.

Doanh nghiệp đồng hành

Gọi ngay
Chat Facebook
Chat zalo