Ngày Hội Nhà Cung Cấp của AmCham – AmCham Supplier Day 2016

24/09/2023

Kính gửi Quý Doanh nghiệp,
Dear Sir/Madam,

V/v: Ngày Hội Nhà Cung Cấp của AmCham 2016

Re: AmCham Supplierarrow 10x10 1 Day 2016

Tiếp theo sự thành công của Ngày Hội Nhà Cung Cấp 2014 và 2015, Hiệp Hội Thương Mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Vietnam) tại TP. Hồ Chí Minh kính mời Quý Doanh Nghiệp tham dựNgày Hội Nhà Cung Cấp của AmCham lần thứ 3vào ngày 26-10-2016do AmCham và Ban Sản Xuất tổ chức tại Khách sạn New World, 76 Lê Lai, Quận 1.Sự kiện này nhằm hỗ trợ các Nhà Máy/Công Ty Sản Xuất tìm kiếm các Nhà Cung Cấp đạt tiêu chuẩn và quy cách phù hợp tại Việt Nam.Dự kiến năm nay sẽ có khoảng 200 đại diện từ các Nhà Sản Xuất, Nhà Cung Cấp cùng khách mời khác từ Các Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nước Ngoài, VCCI, HUBA, Các Khu Công Nghiệp và các công ty của AmCham.

Following the success of Supplier Day 2014 and Supplier Day 2015, AmCham Vietnam and the Manufacturing Committee is organizing the 3rd AmCham Supplier Day on October 26, 2016, at New World Hotelarrow 10x10 1, 76 Le Lai, District 1. This event airms to support manufacturers to expand the list of qualified local suppliers in Vietnam. The event this year expects to have 200 participations of registered manufacturers and suppliersarrow 10x10 1 and the support from other Chambers of Commerce, Business associations (VCCI, HUBA), Industrial Parks and AmCham Companies.

Tham gia Ngày Hội Các Nhà Cung Cấp 2016 với tư cách một NHÀ CUNG CẤP, Quý Doanh nghiệp sẽ có cơ hội:

To participate in AmCham Supplier Day 2016 as a SUPPLIER:

– Thông tin của Quý Doanh nghiệp (về chuyên môn, hàng hóa và dịch vụ cung cấp) sẽ được gửi đến đến tất cả các Nhà Sản Xuất tham gia Ngày Hội.

-Your company information (capabilities, products and services) will be sent to all the registered Manufacturers at Supplierarrow 10x10 1 Day.

– Tham gia Phiên Gặp Gỡ Các Nhà Sản Xuất: Trực tiếp thảo luận và trình bày với đại diện và bộ phận thu mua của các Tập đoàn sản xuất đa quốc gia về các hàng hóa/ dịch vụ mà Quý Doanh nghiệp cung cấp, cũng như tìm hiểu cơ hội và điều kiện tham gia vào chuỗi cung ứng của họ.

-Join the Matching Session: Meet, present and discuss directly with Representatives and Producument Officers of MNC or Foreign Companies about products/services that you supply and hear more on how to join their supply chains.

-Tham dự họp tổng kết của Ban tổ chức sau khi kết thúc gặp gỡ các Nhà Sản Xuất (30 phút)

-Join wrap-up meeting of the Organizer after the matching session with Manufacturers (30 minutes)

-Tham dự tiệc giao lưu: Gặp gỡ trực tiếp và tạo dựng mối quan hệ với các NhàSản Xuất/Công Ty nước ngoài/đa quốc gia, giao lưu với các Nhà Cung Cấp khác cùng khách tham dự của AmCham.

-Join Networking night: Meet and build relationship with otherManufacturers/Foreign Companies/MNCs, network with other Suppliersarrow 10x10 1 and AmCham’s Guests.

Vui lòng đăng ký Gặp Gỡ Các Nhà Sản Xuất và cung cấp thông tinqua đường link bên dưới.Chúng tôi sẽ liên lạc với Quý Doanh Nghiệp để hướng dẫn các bước tiếp theo sau khi nhận được đăng ký:
http://bit.ly/2drF0yk  
Please register to meet Manufactuers and provide your company information via the link below. After receiving your registration, we will contact you for next steps:
http://bit.ly/2drF0yk  

Hạn chót đăng ký tham gia của Nhà Cung Cấp: 11/10/2016
Deadline to registeras a Supplierarrow 10x10 1 is October 11, 2016) 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ NHÀ SẢN XUẤT

MATCHING SESSION AGENDA  

(Dành cho Nhà Sản Xuất và Nhà Cung có đăng ký và được lựa chọn)

(For registered Manufacturers and matched Suppliers) 

-13:15: Nhà Sản Xuất cử nhân viên đến đăng ký và chuẩn bị bàn thông tin
Manufacturer’s Reprsentative(s) to reigister &set up information table

-13:30: Đăng ký /Registration

– 14:00: Phát biểu khai mạc /Welcome remarks 

– 14:15:Các Nhà sản xuất gặp gỡ các Nhà cung cấp được chọn/ Matching Sessions between registered Manufacturers and matched Suppliersarrow 10x10 1 

– 17:00: Kết thúc phiên gặp gỡ(di chuyển sang hội trường khác để họp tổng kết và giao lưu)/Meetings end (move to other room for wrap-up meeting and networking)

– 17:30-20:00: Tiệc giao lưu/Networking night 

Địa điểm: Lầu 1 khách sạn New World, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Venue: Floor 1, New World Hotel, 76 Le Lai, District 1, HCMC
 

Chi phí tham dự/Fee: 

Đối với Nhà Cung Cấp: 2,000,000 đồng/doanh nghiệp (bao gồm 2 đại diện tham dự)

Supplierarrow 10x10 1 VND2000,000/company (2 representatives)

Từ đại diện thứ 3 trở đi: VND700,000/người

Fee for 3rd reprsentative: VND700,000/person 

– Phí trên bao gồm gặp gỡ Nhà Sản Xuất, họp tổng kết và tiệc giao lưu

– The fee includes matching session with Manufacturers, wrap-up meeting and networking night 

– Để xem đầy đủ thông tin của sự kiện, vui lòng truy cập qua đường link dưới đây
– To get full information about the event, please click the link below:
http://www.amchamvietnam.com/events/amcham-supplier-day-2015/ 

– Chúng tôi mong được chào đón tất cả các Nhà sản xuất, Nhà cung cấp, Hội viên AmCham và các công ty chưa phải hội viên có mong muốn gặp gỡ, tìm kiếm đối tác mới và trở thành một Nhà Cung Cấp của các công ty nước ngoài/tập đoàn đa quốc gia tại sự kiện. Ngay sau khi nhận được đăng ký của Quý Công ty, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất để xác nhận và hướng dẫn các bước tiếp theo.

– We welcome all Manufacturers, Suppliersarrow 10x10 1, AmCham Members and Non-members, who would like to meet and look for new business partners and wish to become MNC/Foreign Companies/Factories’ Suppliers at the event. After receiving your registration, we will contact you shortly to confirm and provide information for next steps. 

– Nếu Quý Doanh nghiệp có bất kì câu hỏi nào về Ngày Hội Nhà Cung Cấp của AmCham 2016 và Tiệc Giao Lưu, vui lòng liên hệ: 

– Cô Amy Nguyễn qua email amy.nguyen@amchamvietnam.com,
hoặc anh Nguyễn Bảo Toàn qua email: supplierday@amchamvietnam.com,
hay gọi số 08-382-43562.

– If you have any questions about AmCham Supplier Day 2016 & Networking Night, please contact Ms. Amy Nguyen  amy.nguyen@amchamvietnam.com or Mr. Nguyen Bao Toan at supplierday@amchamvietnam.com, telephone number 08-382-43562.

 Xin cám ơn. 

VPHH

Doanh nghiệp đồng hành

Gọi ngay
Chat Facebook
Chat zalo