Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại Công, nông nghiệp và làng nghề Nam bộ năm 2010

24/09/2023

38 1

Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM vừa nhận được Công văn số 1558/VP- CNN của Văn phòng UBND TP.HCM về việc Phó Chủ Tĩch UBDN Thành phố Nguyễn Trung Tín chỉ đạo Hiệp hội thông báo cho các Doanh nghiệp tích cực tham gia “Hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại Công, nông nghiệp và làng nghề Nam bộ năm 2010”.

Dự kiến diễn ra từ ngày 28/4/2010 đến 3/5/2010 tại Tây Ninh.

Hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại Công, nông nghiệp và làng nghề Nam bộ năm 2010 nhằm trưng bày, giới thiệu sản phẩm và xúc tiến đầu tư những mặt hàng nông sản, hàng tiêu dùng có chất lượng và có giá trị xuất khẩu

Hiện nay, UBND TP.HCM đã đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn liên hệ với Hội Nông dân Việt Nam để có các thông tin cần thiết về Hội chợ trên. 

Doanh nghiệp quan tâm đến Hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại Công, nông nghiệp và làng nghề Nam bộ năm 2010 liên hệ với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn hoặc Hội nông dân Việt Nam ( www.hoinongdan.org.vn). 

Bản đăng kí tham gia hội chợ triễn lãm
Qui định chung

Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM

Doanh nghiệp đồng hành

Gọi ngay
Chat Facebook
Chat zalo